Full-Time Equivalent czyli obsługa dedykowana

Klasyczna definicja FTE (Full-Time Equivalent) oznacza zastępstwo pełnoetatowe, wskaźnik ten określa zaangażowanie pracowników w projekcie. FTE równe 1.0 oznacza, że osoba zaangażowana jest w projekt w ramach pełnej swojej służbowej dyspozycyjności. Jest to stosunek całkowitej liczby zapłaconych godzin podczas okresu przez liczbę godzin roboczych za ten okres liczonych od poniedziałku do piątku.

Ideą wprowadzenia przez nas sposobu rozliczania na zasadzie FTE jest fteobsługa Klientów, których projekty angażują nas w sposób ciągły i długookresowy. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom postanowiliśmy wypracować formułę, która pozwoli nam jeszcze sprawniej obsługiwać tego typu Klientów.

W chwili obecnej możemy zaproponować 2 pełne jednostki FTE miesięcznie. Jeżeli ta forma współpracy B2B sprawdzi się, planujemy poszerzenie oferty o większą ilość jednostek FTE.

W ramach 1 jednostki FTE przeznaczymy dla Klienta pełne 160 RH w miesiącu. W przypadku wyjazdów w ramach trwania okresu FTE na wskazane przez Klienta obiekty doliczona zostanie tylko opłata za dojazd i koszty pobytu - zgodnie z cennikiem
Praca w godzinach nocnych (22-6), w święto lub niedzielę - 1 RH z  FTE =  3 RH.

Z reguły prowadzimy nienormowany czas pracy stąd zdarzyć się może, że wykorzystamy wykupione przez Klienta RH z jednostki FTE przed  upływem ostatniego dnia miesiąca. Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony, otrzyma też propozycję dokupienia brakującego czasu jako ułamek pełnej jednostki FTE. Jeżeli Klient wykupi u nas jednostkę FTE, ale nie zapewni nam właściwego frontu robót to pozostajemy do jego dyspozycji w tym okresie, ale niewykorzystany czas nie podlega zwrotowi bądź przeniesieniu na kolejny miesiąc. Przyjmujemy 1 dzień postoju = 8 RH z jednostki FTE.

Po zakończeniu czasu trwania jednostki FTE Klient otrzyma rozliczenie godzinowe w postaci arkusza Excel.