PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

ST - Toolbox to nowe wcielenie oprogramowania "Gateway killer". Ze względu na ciągły rozwój aplikacji, wdrażanie nowych funkcjonalności - zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy pakietu.

Od tej chwili dawny "Gateway killer" (obecnie ST - Toolbox) zawierać w sobie będzie:
- Gateway killer
- Weintek CSV generator
- NV sniffer
- NV VARIABLE Viewer
- WAGO PLC Pinger
- COM MONITOR

A w przyszłosci... z pewnością pojawią się nowe opcje :)
UWAGA! W wersji v17_08_06_01 zaszły na tyle istotne zmiany, że po samoczynnej aktualizacji aplikacja nie uruchomi się. Należy wyczyścić folder aplikacji ze wszystkich plików, a następnie pobrać i rozpakować plik
"ST-Toolbox_vXX.XX.XX.XX.7z" (hasło do archiwum 7z: "st_toolbox" ).

 
 

LICENCJA

ST - Toolbox jest oprogramowaniem darmowym do użytku komercyjnego i prywatnego. Na tę chwilę nie przewiduje się wprowadzania opłat licencyjnych za korzystanie z programu.

RODO
Moduł "WAGO PLC Pinger" przesyła do nas drogą e-mail statystyki nt. użycia programu. W skład otrzymywanych danych wchodzą:
- nazwa komputera na którym uruchomiony jest program
- nazwa zalogowanego użytkownika
- wersja systemu Windows
- IP sterowników WAGO zadeklarowanych na liście pingowania
- status komunikacji ze sterownikami
Dokładnie takie same dane przesyłane są do Ciebie, gdy w konfiguracji programu wprowadzisz swój adres e-mail.

Zebrane dane służą nam wyłącznie do poprawy wydajności programu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Zapoznaj się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Korzystając z programu wyrażasz zgodę na przesyłanie nam w.w. informacji.


NV - Sniffer to aplikacja wspomagająca pracę ze sterownikami PLC komunikującymi się poprzez protokół Network Variables. W swojej funkcjonalności jest ona "młodszym dzieckiem" snifferów sieciowych takich jak Wireshark. Program umożliwia (nieblokujący portów) podgląd pakietów UDP / TCP - wraz z wyświetleniem danych jakie one zawierają. W trybie "Inne" program wyświetla surowe ramki z całego ruchu sieciowego.

Po zaznaczeniu opcji "Zaawansowana analiza NV" program pozwala na podgląd zdekodowanych ramek NV, z możliwością zdefiniowania 2 niezależnych filtrów wyświetlania.

Do poprawnego działania aplikacja wymaga zainstalowanego w systemie drivera WinPCAP.
UWAGA!!! Dla Windows 10 należy zainstalować driver Win10PCAP zamiast WinPCAP.

 
 

 


NV VARIABLE Viewer to aplikacja pozwalająca na wygodny podgląd danych przesyłanych po sieci LAN w protokole Network Variables. Wystarczy wczytać do niej pliki exp i sym_xml naszego projektu, a aplikacja zaprezentuje nam dane w formie listy zmiennych - zupełnie tak, jakbyśmy przeglądali zmienne w Codesys! 
Aplikacja umożliwia współpracę z dowolnym sterownikiem programowanym via Codesys. Daje to możliwość diagnostyki komunikacji dla szerokiego wachlarza producentów. 
Aplikacja wspiera tylko odczyt zmiennych.

 
 

 

 


WAGO PLC Pinger - to aplikacja służąca do sprawdzania, czy nasze sterowniki WAGO "żyją" w sieci. Oprócz tego pozwala ona na wykonanie zdalnego resetu bądź formatu pamięci wewnętrznej sterownika.
Ta wtyczka została napisana w taki sposób, aby możliwa była jej łatwa rozbudowa o sterowniki innych producentów wspierające Modbus TCP.
Od wersji v18_02_18_03 moduł umożliwia powiadamianie e-mail o zaniku / powrocie komunikacji z PLC. Można ustawić powiadamianie na 2 sposoby:
- w okienku "Konfiguracja" wprowadzamy adres wspólny dla wszystkich sterowników
- na liście testowanych sterowników, po wybraniu opcji "szczegóły" możemy dodatkowo wprowadzić drugi, niezależny adres e-mail
Zaleca się, aby przy nie korzystaniu z tej funkcjonalności pozostawić pola adresu puste. Powiadomienia e-mail przychodzą z adresu st_toolbox@stsystem.pl

 

 

 
 

Gateway KILLER to program mający na celu ułatwienie życia każdemu kto korzysta z oprogramowania Codesys 2.xx. Czasami zdarza się tak, że sterownik uparcie odmawia poprawnej komunikacji z nami. Wtedy pracujący w tle proces Gateway.exe zawiesza się, a my jesteśmy zmuszeni do użycia managera zadań celem jego zabicia. Gateway KILLER czyni to zadanie znacznie prostszym.

Program po uruchomieniu rezyduje w zasobniku systemowym (nie jest widoczny na liście zadań w managerze zadań). Po wykryciu błędu komunikacji ze sterownikiem, program zabija proces Gateway.exe umożliwiając bezproblemowy powrót do kolejnej próby komunikacji ze sterownikiem.


Weintek CSV generator to program służący do łatwej zamiany generowanych przez Codesys plików "*.SYM" na pliki CSV zrozumiałe dla środowiska programistycznego paneli Weintek (komunikacja via Modbus TCP / UDP). Po uruchomieniu wtyczki (PPM na ikonie w zasobniku) wystarczy raz wskazać plik "*.SYM". Po jego przetworzeniu program samoczynnie będzie sprawdzać czy nie uległ on kolejnej zmianie. Jeżeli zmiana zostanie wykryta to program automatycznie uruchomi translację do postaci CSV. Plik CSV zapisywany jest w tym samym katalogu w którym znajduje się przetwarzany plik "*.SYM".

 
 

 

 


COM MONITOR to wtyczka służąca do podglądu aktualnie dostępnych w systemie portów COM, bez potrzeby wchodzenia w tym celu do Managera Urządzeń.

 

   
 

 


Pliki do ściągnięcia:
hasło do archiwum 7zip: "st_toolbox"

 
 

UWAGA!
"Gateway killer", oraz "Weintek CSV generator" przeznaczone są dla runtime Codesys w wersji 2.xx. Runtime Codesys 3 (używany m.in przez WAGO e!COCKPIT) nie jest wspierany.
NV sniffer to narzędzie uniwersalne, nie związane z runtime Codesys.

 

HISTORIA WERSJI:


v24_02_10_02
- dodano klawisz ręcznego zabijania usługi systemowej "Codesys Gateway V3" dla e!Cockpit
- message box informujący o uruchomieniu usługi "Codesys Gateway V3" znika teraz automatycznie po 5s


v23_11_19_01
- dodano funkcję automatycznego uruchamiania / restartowania usługi systemowej "Codesys Gateway V3" po jej wyłączeniu przez e!Cockpit


v20_01_16_02

- kilka poprawek wydajności


v18_09_03_01

- NV Variable Viewer - dodano możliwość zadawania wartości zmiennych (na tę chwilę poprawnie powinny być obsłużone wszystkie typy proste z wyłączeniem TIME)
- NV Variable Viewer - dodano możliwość podglądu zawartości surowych ramek NV bezpośrednio w oknie Variable Viewer
- NV Variable Viewer - dodano możliwość wysłania komendy "BootUp Request", aby natychmiastowo odświeżyć odczyty
- kilka poprawek wydajności


v18_06_12_01
- PLC Pinger - znacząca poprawa wydajności 


v18_06_06_01
- PLC Pinger - kosmetyka interfejsu
- NV Variable Viewer - poprawki wydajności, usunięcie kilku błędów
- NV Variable Viewer - dodano instrukcję PDF "jak poprawnie generować pliki SYM_XML"


v18_06_04_04
- PLC Pinger - zmiana maksymalnej możliwej do zadeklarowania ilości sterowników 
- PLC Pinger - dodano ograniczenie w ilości wysyłanych emaili do max 5 / sterownik / godzinę
- PLC Pinger - dodano możliwość wprowadzenia własnej nazwy dla węzła WAGO
- PLC Pinger - kosmetyka interfejsu


v18_03_04_02
- COM MONITOR - poprawa wyświetlania
- PLC Pinger - zmiana sposobu wysyłania maili przy zaniku / powrocie komunikacji
- PLC Pinger - użycie połączenia na porcie serwisowym (TCP) do odczytu większej ilości informacji
- PLC Pinger - użycie połączenia na porcie serwisowym (TCP) do restartu sterowników (jako dodatek do wcześniejszego sposobu restartu)
- ogólne poprawki wydajności i obsługi wyjątków


v18_02_27_01
- dodano nowy moduł: COM MONITOR


v18_02_18_03
- WAGO PLC Pinger - dodano możliwość powiadamiania e-mail o zaniku / powrocie komunikacji
- konfiguracja - dodano możliwość ręcznego wyszukania aktualizacji
- poprawki w obsłudze wyjątków


v18_01_26_01

- poprawki w obsłudze wyjątków


v17_11_24_01
-
Weintek CSV Generator - dodano przycisk do otwarcia katalogu zawierającego plik wynikowy CSV


v17_09_30_01

- w związku z problemami w użyciu drivera WinPCAP w windows 10 zmieniono sposób rozpoznawania jego braku. W przypadku braku drivera powinniśmy zostać przekierowanii na stronę pobierania http://www.win10pcap.org/


v17_08_10_01

 - kosmetyka


v17_08_08_04
- WAGO PLC Pinger - zmieniono sposób restartowania sterowników PFC z Telnetu na SSH


v17_08_08_01
- WAGO PLC Pinger - dodano obsługę sterwników PFC dla runtime Codesys 2.3, runtime e!C nie jest narazie wspierany
- zmiany w module autoupdate


v17_08_06_01
- NV - Sniffer - usprawnienia sybkości 
- dodano moduł NV VARIABLE Viewer
- dodano mouł WAGO PLC Pinger
- dodano obsługę języka angielskiego


v17_07_13_01
NV - Sniffer
- dodano wyświetlanie nazwy interfejsu sieciowego w formie nazwy interfejsu z "połączeń sieciowych" zamiast nazwy producenta interfejsu


v17_07_10_02
ST - Toolbox:
- dodano funkcjonalność samoczynnej aktualizacji aplikacji z adresu www.firma.stsystem.pl/_soft/ST_TOOLBOX/
- ustawienia programu przechowywane są w formie pliku w katalogu aplikacji, dzięki temu po aktualizacji nie są tracone
Gateway Killer:
- poprawiono sposób rozpoznawania okna błędu procesu Gateway
NV - Sniffer
- usprawnienia w interfejsie


v17_06_29_02
Weintek CSV generator - dodano możliwość wyboru, czy konwersja bool ma się odbywać jako "4x_Bit" czy jako "0x".
NV sniffer - dodano graficzną prezentację procentowego udziału poszczególnych rodzajów pakietów w całym zarejestrowanym ruchu.
Całość - trochę usprawnień.


v17_06_28_01
Doposażono program w 
- dekodowanie zawartości ramek NV
- możliwość niezależnego podglądu danych dla różnych ramek na kilku oknach
- wprowadzono okno konfiguracji całej aplikacji ST-Toolbox
- parametry ustawione w NV sniffer zostają zapamiętane w programie


v17_06_18_01
Zmieniono całościową nazwę pakietu s "Gateway killer" na "ST - Toolbox".
Dodano sniffer ruchu sieciowego.
Dodano możliwość przeprowadzenia wymuszonego restartu komputera hosta (wysłanie do maszyny hosta komendy "shutdown.exe /r /f -t 01").


v15_10_08_01

Wprowadzono obsługę adresacji na pamięciach I i Q. Optymalizacja aplikacji.


 v15_09_18_01

Optymalizacja aplikacji.


v15_09_17_01

Dodano możliwość łatwej transformacji plików SYM do postaci CSV rozpoznawanej przez środowisko EasyBuilder dla paneli operatorskich Weintek. Sprawdzone dla pamięci "M". Pamięć "I" i "Q" nie testowana.


 v15_08_02_01
Zamieniono wyskakujące okienko informacji o zabicu procesu gateway.exe na balonik przy ikonie tray.


 v15_06_17_01
Poprawiono obsługę rozpoznawania okna "Błąd komunikacji"


 v15_06_16_02
Dodano info o autorze. Usunięto widoczność programu na liście uruchomionych programów w managerze zadań.


 v15_06_16_01
Programik siedzi w zasobniku systemowym i samoczynnie zabija proces gateway.exe w przypadku wykrycia braku komunikacji. Zamyka on okno błędu Codesysa i w to miejsce pokazuje swoje. Ponadto umożliwia ręczne zabicie procesu gateway lub codesys oraz pozwala na uruchomienie managera zadań.