PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

 

"Chodzenie po wodzie i tworzenie oprogramowania wg specyfikacji są łatwe, o ile woda i specyfikacja są zamrożone"

Edward V. Berard

Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania procesowego zarówno dla projektów opracowywanych od podstaw przez nas, jak również na zlecenie innych podmiotów. Wyspecjalizowaliśmy się w programowaniu sterowników przemysłowych zgodnych z pakietem programistycznym Codesys. Oprócz tego tworzymy oprogramowanie systemów wbudowanych oraz aplikacje komputerowe na platformę .NET."tomOS" - system czasu rzeczywistego

Ze wględu na rosnące potrzeby naszych projektów opracowaliśmy system czasu rzeczywistego RTOS "tomOS", który umożliwia sprostanie coraz bardziej wymagającym czasowo programom. Jest to implementacja napisana w języku C całkowicie niezależna od sprzętu platformy docelowej. System zapewnia dynamiczne kolejkowanie wątków wg:

- priorytetu czasowego wykonania,
- stanu wątku (wątek aktywny, wątek w stanie błędu, wątek uśpiony, wątek martwy).
System umożliwia wywłaszczenie wątku którego czas wykonania przekroczył dopuszczalny czas życia wątku. Dla każdego z wątków możliwe jest niezależne ustawienie sposobu działania po wykryciu przekroczenia czasu życia - wątek może pozostać w stanie zamrożenia (nie będzie więcej wykonany), może zostać trwale zabity, lub samoczynnie wznowiony.
Niewątpliwym plusem zastosowania "tomOS" była potrzeba modyfikacji większości bibliotek z których do tej pory korzystaliśmy, w celu ich przystosowania do pracy z systemem czasu rzeczywistego. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie ich wydajności poprzez optymalizację kodu. Ponadto użycie RTOS pozwala na znaczące przyspieszenie samego procesu pisania programu, co ma ogromne znaczenie dla realizacji ograniczonych czasowo.