PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

Firma JANKO z Bogacicy specjalizuje się w produkcji urządzeń kontroli dostępu w oparciu o zamki szyfrowe lub przedpłatowe udostępnianie usług.
Jako podwykonawca byliśmy autorem projektu (SCH + PCB + oprogramowanie) modułu sterującego dla maszyny vendingowej. W porozumieniu z przedstawicielem Firmy opracowaliśmy koncepcję zwartego układu sterującego, umożliwiającego skalowalność i przyszłościową rozbudowę.

Inwestor: JANKO

 

Opis projektu
Maszyna vendingowa służy do wydawania towaru po uprzednim uiszczeniu opłaty w formie bilonu. W przedstawianym układzie zastosowano wysokiej klasy wrzutniki monet firmy Comestero, skutecznie uniemożliwiające oszukanie maszyny. Urządzenie zaprojektowane zostało w formie "kanapki" składającej się, na obecnym etapie, z dwóch płytek: modułu bazowego (procesor, wyświetlacz, gniazda sygnałowe) oraz modułu mocy (zasilacz 5V, obwody wykonawcze silników).

Podczas projektowania części sprzętowej układu szczególny nacisk położono na:
- możliwie małe gabaryty (przystępując do projektu otrzymaliśmy na wzór układ sterujący z innej maszyny, udało nam się maksymalnie zredukować miejsce potrzebne na  montaż układu),
- elastyczność konfiguracji (przyjęta budowa modułowa),
- możliwość przyszłościowej rozbudowy.

Zastosowano mikrokontroler Atmega128, który w obecnej fazie rozwoju urządzenia jest stanowczo na wyrost, ale umożliwi przyszłościową bezproblemową rozbudowę o nowe funkcje. Oprogramowanie urządzenia napisane zostało w rygorze systemu czasu rzeczywistego. Jak zwykle w naszych rozwiązaniach położyliśmy ogromny nacisk na interakcję z użytkownikiem końcowym jakim jest klient (nie mylić z osobą obsługującą maszynę). Jedną z ciekawostek technicznych jest pozostawienie projektantowi mechaniki "wolnej ręki" w doborze kształtu i rozmiaru krzywek zamontowanych na wałach silników. Uzyskaliśmy to dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego algorytmu automatycznego uczenia maszyny. Dzięki temu każdy z ośmiu silników może być wyposażony w inny rodzaj krzywki.

Planowana jest rozbudowa urządzenia o kolejne płytki "kanapki":
- moduł IO (dla rozwiązań w których potrzebne są dodatkowe pomiary np. temperatury, lub sygnałów z przepływomierzy),
- moduł komunikacyjny.

Moduł komunikacyjny zawierać będzie Bluetooth (dla konfiguracji urządzenia z poziomu smartphone'a z systemem Android, lub komputera z dedykowaną aplikacją) oraz modem do transmisji danych. Ten ostatni umożliwiać będzie pełną diagnostykę maszyny via SMS, ponadto służyć będzie do akwizycji danych z wielu takich maszyn na dedykowanym serwerze bazodanowym.