PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

W 2019r., na zlecenie Firmy ENTECH z Koszalina, wykonaliśmy dla Szkoły Podstawowej w Kielnie:
- oprogramowanie sterownika ABB AC500
- wizualizację na panelu operatorskim ABB 

Zadaniem systemu jest sterowanie atrakcjami basenowymi oraz oświetleniem basenu zgodnie z nastawami wprowadzonymi przez obsługę. 
Każde sterowane urządzenie można indywidualnie skonfigurować do pracy w trybie:
- wyłączony,
- sterowany automatycznie w zadanych godzinach i z dodatkowo zadanym cyklem czas pracy / czas przerwy (czas przerwy można ustawić na 0 - wtedy urządzenie nie będzie wykonywać pauzy),
- załączony na stałe

W celu łatwiejszej i szybszej obsługi dla Ratownika urządzenia połączone są w 4 grupy funkcyjne dostępne w oknie głównym:
- basen oświetlenie,
- basen atrakcje,
- brodzik oświetlenie,
- brodzik atrakcje.

Każda grupa funkcyjna posiada swoje globalne sterowanie grupowe z poziomu okna startowego wizualizacji:
- grupa wyłączona,
- grupa sterowana automatycznie w zadanych godzinach i z zadanym cyklem czas pracy / czas przerwy (dla każdego urządzenia indywidualnie),
- grupa załączona na stałe (wszystkie urządzenia z grupy dla których nie ustawiono atrybutu "wyłączony") .

Urządzenia, nawet w kilku grupach, załączane są sekwencyjnie po sobie, aby maksymalnie zniwelować udary prądowe jakie wystąpiłyby przy równoczesnym załączeniu wszystkiego na sieć. Czas dołączenia następnego urządzenia wybierany jest losowo z przedziału 0,8 - 2,5 sekundy.