PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

W 2016r., na zlecenie Firmy LINK z Poznania, wykonaliśmy dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie:
- oprogramowanie 6 sterowników obiektowych WAGO
- wizualizację w środowisku ASIX4WAGO

W skład systemu wchodzą:
- 1 sterownik nadrzędny w głównej rozdzielni energetycznej
- 5 sterowników obiektowych w różnych budynkach Szpitala

Do sterownika głównego podłączone są:
- 3x analizatory zasilania Diris A40
- 30x liczników energii Diris A10
- 1x sterownik agregatu LOVATO
- 2x sterowniki baterii kondensatorów BMR
- 1x sterownik SZR części niskonapięciowej (Schneider TWIDO)
- 1x zabezpieczenie SN Sepam 40
- 1x zabezpieczenie SN Sepam 80 (w trybie SZR SN)
- 2x regulator temperatury trafo typu NT935
- sygnały dwustanowe monitorowania stanu zabezpieczeń linii WLZ

W systemie wizualizacyjnym zaiplementowanych zostało ponad 120 strażników mocy, co pozwala na pełną, automatyczną kontrolę nad nieplanowanymi przekroczeniami mocy na danej lini WLZ. Rozbudowany system alarmów umożliwia pełną diagnostykę stanu zasilania obiektu. Ponadto administrator systemu posiada możliwość przeglądania wykresów dowolnych z mierzonych wartości od momentu uruchomienia systemu w 2016r. Na uwagę zasługuje też nasz autorski system generowania spersonalizowanych raportów skryptowych napisany w języku C# i zintegrowany ze środowiskiem ASIX.

Rejestrator zakłóceń zasilania
W roku 2019 dokonaliśmy rozbudowy oprogramowania sterownika głównego o lokalne buforowanie informacji o zaistniałych zanikach zasilania na głównych liniach zasilających Szpital. Moduł ten nazwany został "rejestratorem zakłóceń zasilania": 

Sterowniki obiektowe dokonują akwizycji sygnałów dwustanowych odnośnie stanu zabezpieczeń głównych wszystkich rozdzielnic w danym budynku. Ponadto sterownik główny i obiektowe służą także do sterowania załączaniem oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala.

Sterowanie załączaniem oświetlenia zrealizowane może być na jeden z 4 sposobów:

- sterowanie zegarem astronomicznym zaimplementowanym w sterowniku
- sterowanie wg sztywnych ramek czasowych zapisanych w sterowniku
- sterowanie wg ramek czasowych zapisanych po stronie systemu SCADA
- sterowanie ręczne z poziomu wizualizacji

W praktyce obsługa obiektu wykorzystuje tylko 2 opcje: sterowanie astronomiczne i opcjonalne sterowanie ręczne w przypadku złych warunków atmosferycznych wymuszających wcześniejsze załączenie oświetlenia w danym dniu.


Wizualizacja dostępna jest dla obsługi obiektu z poziomu przeglądarki, co pozwala na zachowanie bezpieczeństwa maszyny - serwera.