PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

Uniwersalna aplikacja monitorowania zużycia mediów dla automatyki budynkowej.


Projekt powstał na zlecenie jednego z klientów z branży automatyki budynkowej. Jego pilotażowa wersja została wdrożona na jednym z reprezentacyjnych obiektów przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Sercem projektu jest sterownik PFC100 oprogramowany w e!Cockpit z zaimplementowaną unikalną w tym środowisku funkcjonalnością jaką jest: 

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE PODŁĄCZONYCH KART


Nadrzędnym celem projektu było maksymalne przyspieszenie wdrożeń z zakresu automatyki budynkowej dla powtarzalnych sprzętowo realizacji. Osiągnięto to, tworząc aplikację, która umożliwia pełną konfigurację dołączonych peryferiów z poziomu przeglądarki. Osoba odpowiedzialna za uruchomienie systemu otrzymuje zaprogramowany sterownik. Nie musi posiadać środowiska inżynierskiego e!Cockpit ani innych narzędzi systemowych, a co najważniejsze: dostępu do kodu źródłowego. Wystarczy przeglądarka i kilka minut "wyklikiwania" odpowiednich opcji.

Na obecnym poziomie rozwoju projektu do sterownika podłączone mogą być:
- 3 karty M-BUS (3 magistrale po 40 urządzeń)
- 3 karty RS485 (plus wykorzystanie RS wbudowanego co daje łącznie 4 magistrale po 30 urządzeń)
- 160 DI (karty o dowolnych wielkościach)
- 160 DO (karty o dowolnych wielkościach)
- 20 AI (dowolnego typu, karty o dowolnych wielkościach)
- 20 AO (dowolnego typu, karty o dowolnych wielkościach)

Taka elastyczność umożliwia w chwili obecnej podłączenie do 1 sterownika:
- 120 urządzeń M-BUS (ciepłomierze, wodomierze, przepływomierze)
- 60 liczników / analizatorów energii elektrycznej
- 60 zadajników pomieszczeniowych
- oraz sygnały dyskretne / analogowe

Każdemu z urządzeń przyporządkowujemy magistralę z której korzysta, zaś wszystkie podłączone urządzenia natywnie wystawione są do systemu nadrzędnego z wykorzystaniem Modbus TCP. Przyjęty sposób obsługi peryferiów pozwala na to, aby implementacja obsługi programowej nowych typów urządzeń była maksymalnie uproszczona (co pozwala na oszczędność czasu przy wdrożeniu).
Dla wystawianych do systemu nadrzędnego danych położony został szczególny nacisk na to, aby:
- ustandaryzowany był kształt i zawartość struktur opisujących poszczególne rodzaje urządzeń,
- odczyty z urządzeń trafiały do systemu nadrzędnego zawsze z ustandaryzowanym typem jednostki (po stronie scady nie musimy się martwić czy np. wartość należy podzielić przez 100)

Jako ciekawostka: w każdej chwili możemy odpiąć od sterownika dowolną z kart funkcyjnych (RS, M-BUS). Po restarcie sterownik pominie karty które usunęliśmy, jednak nie usunie z pamięci zdefiniowanej przez nas konfiguracji urządzeń na magistrali. Po ponownym podłączeniu karty funkcyjnej system samoczynnie nawiąże komunikację z dołączonymi do niej urządzeniami.

Aktualna, zoptymalizowana wersja projektu, może być wgrana na dowolny sterownik PFC100 lub PFC200 z zachowaniem swojej pełnej funkcjonalności. Jedynie dla sterownika PFC100 w wersji ECO delikatnie odchudzony został obraz procesu dla dołączanych zasobów. Wizualizacja aplikacji stworzona została z myślą o zastosowaniu stricte inżynierskim podczas uruchomienia, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostosować ją do potrzeb konkretnego klienta.